Vergroot kaart

Verklein kaart

Contact

Eilandspolder
Sloep 7
1483 HA DE RIJP
T 0299 391 979

Eilandspolder

Groep: Natuur
Type: Natuurgebied
01
01

De Eilandspolder is een beschermd broed- en overwinteringsgebied voor tal van water-, moeras- en weidevogels, zoals de tureluur, grutto, rietgors en de smient. Op de zure veenbodem groeien zeldzame planten als moerasvaren, zonnedauw, veenpluis en rietorchis. Het grootste gedeelte is alleen per (fluister)boot toegankelijk.

Overige informatie

Doelgroep
kinderen
Ja
Huisdieren
Huisdieren
Huisdieren niet toegestaan
Lidmaatschappen
Lid VVV
Ja