Zoekresultaten

14
Wis
Natuurgebied

Plaats

8
ALKMAAR
2
HEILOO
1
BERGEN NH
1
BERKHOUT
1
DE RIJP
1
SCHOORL

Hoofdgroep

14
Zien Doen en Beleven

Groep

14
Natuur

Natuur

De weelen

ALKMAAR

Broedgebied voor moeras- en weidevogels en foerageergebied voor lepelaars, smienten en steltlopers. Het gebied is tevens een gruttoslaapplaats.

Natuur

Boomerwaal

ALKMAAR

Dit gebied is rijk aan broed- en trekvogels.

Natuur

Ham en crommenije

ALKMAAR

Broedgebied voor water- en moerasvogels. De graslanden zijn rijk aan weidevogels. In 1984 is het gebied aangewezen als Staatsnatuurmonument.

Natuur

Nijenburg

HEILOO

Op de terreinen rond het landgoed komen blauwe reigers, weidvogels en zangvogels voor.

Naar Boven