Zoekresultaten

8
Wis
Natuurgebied
Wis
ALKMAAR

Hoofdgroep

8
Zien Doen en Beleven

Groep

8
Natuur
  • Toon (1 - 8 Van 8)

Natuur

Kleimeer

ALKMAAR

Polder met grasland en moerasgebied. Veel weide-, moeras- en rietvogels.

Natuur

Abtskolk en hazepolder

ALKMAAR

Dit gebied is een pleisterplaats en foerageergebied voor watervogels.

Natuur

Mijzenpolder

ALKMAAR

Dit veenweidegebied is rijk aan weidevogels met in de winter veel pleisterende smienten en goudplevieren.

Natuur

De kleiput

ALKMAAR

Plas met rietoevers en aangrenzende weilanden. Behalve kokmeeuwen broeden er dodaars, futen, waterrallen, baardmezen en grote karekieten.

Natuur

Westwouderpolder

ALKMAAR

In de rietlanden en -kragen broeden diverse moeras- en watervogels. In de winter foerageren hier smienten, goudplevieren en soms kolganzen. Gebied is ...

Natuur

De weelen

ALKMAAR

Broedgebied voor moeras- en weidevogels en foerageergebied voor lepelaars, smienten en steltlopers. Het gebied is tevens een gruttoslaapplaats.

Natuur

Boomerwaal

ALKMAAR

Dit gebied is rijk aan broed- en trekvogels.

Natuur

Ham en crommenije

ALKMAAR

Broedgebied voor water- en moerasvogels. De graslanden zijn rijk aan weidevogels. In 1984 is het gebied aangewezen als Staatsnatuurmonument.

  • Toon (1 - 8 Van 8)

Naar Boven