VVV Hoorn naar Westfries Museum

Publicatiedatum: 5 november 2013De VVV-ANWB Hoorn op de Veemarkt is per 1 oktober 2013 gestopt met de ANWB diensten en zal in 2014 als VVV Hoorn verder gaan. Vanaf heden zal VVV Hoorn gevestigd zijn in het Westfries Museum op de Roode Steen 1.

De samenwerking tussen VVV en ANWB in de huidige vorm ging rond 1991 van start. Een VVV-ANWB winkel exploiteert op franchisebasis zowel de ANWB formule alsmede de VVV Nederland formule. Op het hoogtepunt van de samenwerking, eind jaren negentig, telde het netwerk ruim zestig VVV-ANWB winkels.

In januari 2013 was het aantal gezakt naar 28. Deze snelle afname heeft een negatieve invloed op de verhouding kosten en omzet en zet een gezonde samenwerking onder druk. Veranderingen in het  koopgedrag en de informatiebehoefte van de consument vraagt daarnaast een aanpassing van het retailbeleid van de ANWB en de VVV.

De ANWB is van mening dat de huidige samenwerking niet toekomstbestendig is en stopt derhalve met alle VVV-ANWB’s in Nederland.

VVV Hoorn zet vanaf  4 november 2013  in op een strategische samenwerking met lokale sterke spelers. Zo zullen zij zich vestigen in het Westfries Museum en wordt er een samenwerking met het Toeristisch Informatiepunt op het Oostereiland aangegaan. De deuren van de vestiging op de Veemarkt 44 zijn inmiddels gesloten.

De VVV zal sterk inzetten op lokale samenwerking, inzet nieuwe media, het vermarkten van Hoorn en het opstellen van een uitvoerend marketingplan onder de noemer ‘’Hoorn Marketing’’ met het Toeristisch Platform Hoorn. Begin 2014 houdt de VVV onder haar partners een onderzoek om vanaf het nieuwe jaar beter in te spelen op de wensen van haar bedrijfsleven.

Wij zetten dan tevens een nieuwe VVV App in de markt waarin u als loyale partner gratis wordt opgenomen. Het unieke aan deze app is dat hij voor heel Nederland geldt en de toerist geen last heeft van grenzen.

Voor meer informatie: marcom@vvvweb.nl